Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri ve Ziraat İşletmecileri
Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Zooteknisiler
Kalite Kontrol ve Laboratuvar Görevlileri
Eğitim Kurumları Yönetici ve Görevlileri
Hayvancılık Ekipman Üreticileri ve Distribütörleri
Gıda İşleme ve Ürün Sanayi Yöneticileri
Süt ve Besi İşletmeleri Yöneticileri
Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar
Proje ve İnşaat Danışmanları
Market, Restoran, Otel ve Catering Firmaları Yöneticileri
Gıda Toptancıları - Dağıtım ve Pazarlamacıları
Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri
Firmaların Ar-Ge Bölümü, Satış ve Pazarlama Yöneticileri
Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri
Banka ve Sigorta Yöneticileri
Hayvancılık Sektörü Girişimcileri
Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları
Basın ve Medya Mensupları
Patent, Marka, Yönetim,
Denetim ve Sertifika Uzmanları
Önder Çiftçiler

TOP